Начало
   
За йогата
    Видео
Статии,
интервютa
   
Стиховете
на Пракаш
   
Индийска
музика
     
 
Prakash
 
 

 

 


         

ХЕЙРАКАН ААРТИ

 
   

ДУРГАШЛОКА

ОмГурур

Шри Муниндра Става

Шри муниндра суктам

ОМ ПУРНАМИДАХ

Джеякара

Шри Шиващака

Ом Браманандам

Шаранагати става

Джеякара

Санкиртан

Анандарупам

Шри Хейракандешбари мата Ки Аарти

Мритюнджая мантра

Гаятри мантра

Шанти мантра

ШРИ ХАНУМАН ЧАЛИСА

108 ИМЕНА НА БОГА    

 
         


ДУРГА    ШЛОКА


Ом Сарва мангала мангалье Шиве Сарват садике
Шаранье Траямбаке гори нараяни намостуте
Сришти штити винашананг шакти буте санатани
Гунашрае гунамае нараяни намостуте.
Шаранагат динарта паритран параяне
Сарва сярти харе деви нараяни намостуте
Кали Кали Махакали кали ке папарини
Дарма кам праде деви нараяни намостуте.
Кали Кали Махакали кали ке папарини
Сарва вигна харе деви нараяни намостуте
Джянти мангала Кали бадра Кали капалини
Дурга кшама Шива датри сваха свадха намостуте.
Джея тванг деви Чамунде джея бутатри харини
Джея сарва кате деви кала ратри намостуте.

   

ДУРГА   ШЛОКА

ОМ Ти си енергията на Шива, всецяло благотворна, изпълняваща всички желания.
Ти си убежище, имаш три очи, приветстваме Те Гаури, Нараяни.
Ти си Съзиданието, Съхранението и Разрушението, вечната жива енергия.
Ти си поддръжката на трите качества на природата
и те са Твоята форма, приветствия на Теб, Нараяни.
Ти си убежище за бедните, Ти винаги закриляш всекиго.
Ти си отстранителка на всяка болка.
О, Богиньо, възхвала за Теб, Нараяни!
Ти си Кали, Махакали, Калика, унищожителка на греховете.
Ти си, о богиньо, дарителка и на желанията, и на Дхармата,
поздрави за Теб, Нараяни.
Ти си Кали, Махакали, Калика, унищожителка на греховете.
O, Богиньо, Ти си премахващата всички препятствия,
поздравления за Теб, Нараяни.
Ти си дарителка на победата,
благосклонна кърмителница, поздравления за Теб,
която си в жертвените приношения „СВАХА' и „СВАДХА".
Победа за Теб, Богиньо Чамунда,  победа за Теб,
избавителко от болката на всички същества.
Победа за Теб, Богиньо, обитаваща във всички същества!
Поздравления за Теб, която наподобяваш тъмна нощ!


Карпура Горам


Ом Карпура горам каруна ватарам
Сансара сарам буджагендра харам
Сада васантам хридая равинде
Бавам Бавани сахитам намами.

   

Карпура Горам

Бял като камфора, въплъщение на състраданието, същност­та на Творението, носещ гирлянд от змии. винаги обитаващ в лотоса на моето сърце, на Шива и на Божествената майка аз се прекланям завинаги.


Шри муниндра аарати
Аарати шри Садагуру дева даяла ки
Сата чита нита ананда дама ки.
Ека вимала вапу хо авинаши
Сарва рахита ора саба гата васи
Мурати Карунамая лалама ки
Аарати шри садагуру дева даяла ки.

Сата чита нита ананда дама ки
Аарати шри садагуру дева даяла ки.

Джапата нама бавашинду шушка хо
Шри чарано мена вимала бакти хо
Абилаша ек асакти рупа ки
Аарати шри Садагуру дева даяла ки.

Сата чита нита ананда дама ки
Аарати шри садагуру дева даяла ки.
Сундара сусомялара паратпар сварупа
Мана мода хота суилоки рупа.
Сура нара муни саб кахат джей джей Хейракана ки
Аарати шри садагуру дева даяла ки.

Сата чита нита ананда дама ки
Аарати шри садагуру дева дама ки.

Шуда шанта адвайта агари Тримурти тапахара мангала кари
Шарана паре хама шри самарта прабу ки
Аарати шри садагуру дева даяла ки.
Сата чита нита ананда дама ки Аарати шри садагуру дева даяла ки.

   

Шри муниндра аарати
Предлагам светлина на святия върховен Учител,
Господа на милостта, пребиваващ в Истина, Съзнание и вечно Блаженство.
Ти си без нищо, но винаги пребиваваш в сърцето.
Твоят Лик е изпълнен със състрадание и е тъй прекрасен!
Предлагам светлина........................................

Повтарянето на Твоето име изсушава океана от световна мизерия, има само чиста преданост в святите Ти нозе.
Моето единствено желание е да се докосна до Твоята форма.
Предлагам светлина..................................................

Твоята форма е извънредно красива и нежна (блага), отвъд форма и безформеност по всяко време.
Умът ми се изпълва с блаженство от разбирането й.
Богове, хора и мъдреци - всички възпяват: „Слава, слава на Хейракан!"
Предлагам светлина....................................................

Ние се подслоняваме и се предаваме на могъщия Господ,
чист, миролюбив, недвойнствен, отстраняващ греховете;
на Троицата, отстраняваща болка и мъка,
на Извършителя на всичко добро.
Предлагам светлина....................................................


Ом Гурур


Ом Гурур Брахма гурур Вишну Гурур дево Махешвара Гуру сакщат парамбрахма Тасмаи Шри Гураве намаха.
Дхияна мулам Гурур Мурти Пуджа мулам Гуру Падам Мантра мулам
Гурурвакьям Мокша мулам Гуру Крипа.
Аканда манджа карам Вьяптам йена чарачарам
Тат падам даршитам йена
Тасмаи Шри Гурубе намаха.

   

Ом Гурур

ОМ. Учителят е Брама.
Учителят е Вишну. ..
Учителят е Господ Шива.
Учителят в действителност е Абсолюта.
Образът на Учителя е коренът на медитацията.
Нозете на Учителя са коренът на обожанието.
Речта на Учителя е коренът на мантрите.
Благословията на Учителя е коренът на освобождението.
Безграничен като формата на храм, всепроникващ през всички движими и неподвижни светове, пред Него, който ни показва
най-възвишената обител на Господ, пред този Учител аз се прекланям!


Шри Муниндра Става


Сидасанасина вивикта баси
Гьянамбуде ната ананда раши,
Шанта свабава шучи сомья вимукта кари;
Шриманмуниндра джей джей джанатапа хари!

Горанга сундара сусмита шри мукаравинде,
Бала витала трикути ати теджа пунджа.
Наяна судирга парипурита шеха вари;
Шриманмуниндра джей джей джанатапа хари!

На пашями тава руна моханда каре;
На смарами тава нама апати кале;
Нарчитам Ната шри пада мохапа хари
Шриманмуниндра джей джей джанатапа хари!

Махима ананта вибу сам буви мейн вираджей Айшваря мадуря ки кирти гаджей;
Каруна каро дева калянакари!
Шриманмуниндра джей джей джанатапа хари!

Палак самарта прабу твам ниджаащритон ке;
Дата субуди матиманда упасакон ке.
Вигнеша хо вигна виччедакари!
Шриманмуниндра джей джей джанатапа хари!

Хоти джаби дарма ки глани джага мейн, Карте таби дарма ракша джгата мейн;
Дургнон ко каро дура хей хей агари!
Шриманмуниндра джей джей джанатапа хари!

Шаранагатохам гати мей твамекам;
Мата пита банду сарва свамекам;
Локешу ведешу твам мам пурари.
Шриманмуниндра джей джей джнатапа хари!

Аударья ардра каруна парипурна дришти;
Сантушта хо Ната сампурна сришти.
Лила вичитра тава хей нара рупа дари.
Шриманмуниндра джей джей джанатапа хари!

Твамева мата ча пита твамева;
Твамева бандуча сакха твамева;
Твамева видья ча дравинам твамева;
Твамева сарвам Мама Дева Дева!              
   

Шри Муниндра Става

О, Господи, седнал в сидха-поза и пребивававщ в самота,
Ти си океан от знание и си пълен с блаженство.
Твоята природа е миролюбива, чиста и щедра.
Ти ни освобождаваш от робство.
Почитан като крал на мъдреците, слава, слава на Теб,
отстранителю на всички мъки от Твоите преданоотдадени.

Твоята форма е сияйна и прекрасна,
Твоето усмихващо се свято лице прилича на лотос,
Твоето високо чело има трето око с истинска брилянтна светлина,
Твоите големи очи преливат от сълзи на любов.
Слава, слава на Теб, кралю на мъдреците, отстранителю на всички мъки от Твоите преданоотдадени.

В тъмнината на илюзията не виждам Твоята форма.
По време на беда не си спомням Твоето име.
Нито обожавам Твоите святи нозе, което отстранява илюзията.
Слава, слава на Теб, кралю на мъдреците, отстранителю на всички мъки от Твоите преданоотдадени.

За Твоето могъщество, безкрайно като небето, се разказва на земята.
Пред славата от Твоето великолепие и сладост благо­говеят навсякъде.
О, Господи, Дарителю на освобождение, имай милост към нас!
Слава, слава на Теб, ................................................

Всемогъщи Боже, Вседържителю и поддържнико на всисчко, Аз съм зависим единствено от Тебе!
Ти, който даваш просветление на Твоите немощни преданоотдадени, разрушишелю на препятствия , унищожителю на всички пречки!
Слава, слава на Теб,................................................

Навсякъде, където има отклоняване от правдата в света,
Ти идваш, за да възстановиш връзката с Бога.
О, разрушишелю на греховете, изчисти ни от всички наши лоши качества.
Слава, слава на Теб,................................................

Отдавам се на Теб, о Господи, Ти си моето единствено убежище,
Ти единствен си моя майка, мой баща, мой брат, семейство, мое всичко!
Ти си мой Бог в света и в свещените писания.
Слава, слава на Теб,.....................................................

Твоите очи са влажни от състрадание и пълни с милост.
О, Господи, нека цялото Творение бъде изпълнено с Твоя милостив състрадателен поглед.
Божествената игра, която играеш, приемайки човешка форма, е чудесна!
Слава, слава на Теб,..................................................

Ти единствен си майка и баща за мен,
Ти единствен си семейс­тво и приятел за мен,
Ти единствен си знание и богатство за мен,
Ти си всичко за мен, мой Господи, о Господи!


Шри муниндра суктам


Ом Кайлаш гирибаре рамье
Нивасантам су шантиби
Там муним сататам ванде
Сада карунярупинам.
Йяся смарана матрена Сидо бавати садаках Садгурум тамам ванде Хейракана васинам.
Йяся крипакатакшена Данйо бавати манавах,
Тася падйорекам Пранамами нирантарам.
Комалам хридаям йяся,
Комалам йяся башанам,
Дандоапи комало йяся комалангам намамяхам.
Дрищим даямаим критва йяха пашяти чарачарам,
локопакара нирато;
Рагадвешади варджитах.
Садгуру садгуна даро, дйянгамях садашаях;
Сатям парам чиданандам, самсмарами хи сарвада.
Харидева харербакто харердйян параянах;
Харернамамритам питва харер дам парам браджет Йо дадати ча баланам садгянам ту судурлабам;
Сарва садан хиноапи твамекам аваламбанам.
Маха мартанда рупена мохадбанта бинашаках;
Сарва бутатма рупоаси Махендрася ча дживанам
Ом намостуте, дева даяламурте;
Шишйя нуракта Шива шреякарин.
Папани дукхани санхаракарта
Пранатосми нитйям карунаватарин.

   

Шри муниндра суктам

Изпълнен с мир, обитаващ на прекрасния връх Кайлаш е този мъдрец, чиято форма постоянно е пълна със състрадание, от чието чисто спомняне преданоотдаденият постига просвет­ление.
Пред Него, Вечния Учител, обитаващ в Хейракан, аз се покла­ням.
От чийто милостив поглед човек получава освобождение, пред Неговите святи нозе аз се покланям непрестанно.
Покланям се на Него, чието сърце е меко, чийто говор е мек,
даже чийто жезъл е мек, чието тяло е меко.
Твоят вид е пълен с милосърдие.
Ти, който разбираш движението и недвижението на Универсу-
ма, който си винаги зает с правене на добро в света, на Теб, на
когото са чужди привързаност и ревност, аз се покланям.
Върховний Учителю, основа на всички добри качества,
чието истинско значение е трудно достижимо дори чрез
медитация!
Истина, вечност, съзнание и блаженство - аз ги помня винаги.
Ти си Бог (Вишну), на него самия е толкова добре,
колкото на преданоотдадения, постоянно медитиращ върху
Господ.
От пиене нектара на Божието име, човек достига до святото
вечно жилище на Бог.
Ти даваш на невежия истинско знание, много трудно за
постигане.
Аз съм без никаква духовна практика,
Ти си моето единствено убежище.
Ти си могъщ като слънцето, разпръсваш тъмнината на
илюзиите.
Ти си душата на всички същества и си във формата и живота
на Махендра.
Прекланям се пред Теб, о Господи, образ на милостта, пред Шива, който обича дисциплинираните, който прави добрини, който унищожава греховете и болките. На Теб, въплъщение на състраданието, аз се предавам завинаги.


ОМ ПУРНАМИДАХ ПУРНАМИДАМ
ПУРНАТ ПУРНАМУДАЧЯТЕ
ПУРНАСЯ ПУРНАМАДАЯ
ПУРНАМЕВАВА ШИШЯТЕ.
ОМ ШАНТИ ШАНТИ ШАНТИ.

   

ОМ. ТОВА Е ПЪЛНОТА, (СЪВЪРШЕНСТВО),
ОНОВА Е ПЪЛНОТА.
ДАВАШ НА ПЪЛНОТАТА,
ТЯ ПЪЛНОТА СИ ОСТАВА.
ВЗИМАШ ПЪЛНОТА ОТ ПЪЛНОТАТА,
ПЪЛНОТАТА СИ ОСТАВА.
ОМ. МИР   МИР   МИР.


Джеякара


Боло Шри Хейраканди Багуана  ки джей!
Парам гуру Шри Махендра шхараджа ки джей!
Атал кшетра Шри Хейракан вишва махатхам ки джей!
Каши ке пурари ната шри Калберава ки джей!
Джагдамбе мата ки джей!
Хейракандешвари мата ки джей!
Баджарангабали ки джей!
Саннатан дарма ки джей!
Дарма ки - джей о!
Адарма ка - наш о!
Пранйона мен - садбаван о!
Вишва ка - калйян о!
Готами Ганге ха!
Нармаде ха!
Джата Шанкаре ха!
Ом намо Парвати пате ха!
Хара хара Ом Шри
садагуру самба садашива шанкара хари Ом!

   

Джеякара

Възхвалявай силно святия Господ от Хейракан!
Слава за великия крал, великия господар, святия Махендра!
Слава за вечния, святия Хейракан, най-святото място на
Вселената!
Слава за града на Шива - Каши!
Слава за световната Божествена майка Амба!
Слава за Божествената майка от Хейракан!
Слава за Хануманджи!
Победа на вечната религия!
Нека справедливостта да победи!
Нека несправедливостта бъде разрушена!
Нека всички живи същества имат добри мисли!
Нека цялото Творение бъде освободено!
Слава на Готами Ганга!
Слава на свещената река Нармада!
Слава на свещената река Джата Шанкара!
Прекланям се пред Парвати, съпруга на Шива! Слава!
Слава на Ом, святият Шива-Шанкара,
основният Учител Шива ведно с Божествената майка!


Шри Шиващака


Шанкара дая ки мурти хо;
Пира дера итани кйон каро?
Деня дукха дувида харо;
Каруна каро, каруна каро!

Баба тапа се вякула вятита хо.
Ната тава чаранана паро;
Трана кара Трипурари аба!
Каруна каро, каруна каро!
Шанкара дая........................

Башманга бушита бавя хо
Бава Ната хо Джага Ната хо;
Арданга шобите Амба хо.
Гири Ната хо Ганга Ната хо.
Чандрарда шекара шанта хо
Гана Ната хо, мама Ната хо,
Деня дукха дувида харо;
Каруна каро, каруна каро!
Шанкара дая........................

Бакта ватсалата тумари
Кона хей нахин джаната?
Пара бакта мен то хун нахи
Йяха сатя хийя мен маната
Тава бакти ка аваламба нахи
Аваламба хей прабу апака.
Апане вирада ки йяда кара;
Каруна каро, каруна каро!
Шанкарадая..........................

Вишвеша хо тума вишва ке
Пираора се кахана хи кйя?
Палака чарачара ке тумин
Пира ора се пана хи кйя?
Мати хо тумин, гати хо тумин
Пира ора се лена хи кйя?
Дева хо тума дева ке
Пира ора се рона хи кйя?
Шанкарадая........................

Риджате итане Рамана йя
Рити риджи анупа хей;
Сарва шоба се сушобита
Севя тера рупа хей.
Шакти ка ту дама хей
Ора шакти мана махана хей;
Гйяна хей абирама хей
Ора сарвада каляна хей.
Шанкарадая........................

Ананда ке тума шрота суштира.
Сатя сар апара хо;
Акара хо адара хо,
Прапанча ке вистара хо.
Шри шрипати ке себя хо
Ора даса хо нишакама хо;
Шуба према пате хей вахи
Джапате сада тава нама хо.
Шанкарадая........................

Нама кйя махатмя кисане
Джана пая аджа так?
Гана карате хен сурасура
Нама ле ле аджа так.
Аджа така бета хуа хун
Дева иса вишваса мен,
Нама нами нита нирантара
Рехате мери санса мен;
Шанкарадая........................

Шри гуру крипакара гуру крипакара
Хе крипакара хе даякара
Дина банду дева даякар;
Хе крипакара хе даякара!
Гйяна гйята гнея трипути;
Хе крипакара, хе даякара!
Шри гуру дева ка сукха рупа шашвата,
Хе крипакара, хе даякара!
Шанкарадая........................

   

Шри Шиващака

О, Господ Шанкара,
Ти си образ на милосърдието.
Тогава защо забавяш тъй дълго моето освобождение?
Отхвърли надалече бедността на душата, мъката и
съмненията!
Имай милост, имай милост!

Утежнен и опечален от грижите на този свят,
O, Господи, аз падам в Твоите лотосови нозе.
O, Трипурари, спаси ме сега.
Имай милост, имай милост!

Колко си прекрасен с Твоето тяло,
покрито със свещена пепел,
Господарю на света, Господарю на Творението!
Половината от Твоето тяло е прекрасната Божествена май­ка Амба, Господарю на планината, Господарю на реката Ганг.

С полумесец в главата, Ти си образ на омиротворение.
Господарю на Своите последователи,
Господарю на моето същество, отхвърли надалеч бедността
на душата, мъката и съмненията.
Имай милост, имай милост!

Кой не познава майчинската Ти любов към
Твоите преданоотдадени?
Но искрено да си призная, аз дори не съм
Твой истински преданоотдаден!

Аз не разчитам на моята преданост към Теб, а единствено на
Твоята опора и милост, о Господи!
Спомни си Своето обещание за освобождение.
Имай милост, имай милост!

Ти си Господар на Творението.
Тогава защо трябва да се обръщам към някой друг?
Ти единствен си поддръжник на Създанието.
Тогава какво бих могъл да спечеля от други?

Ти единствен си моя мисъл, моя цел.
Тогава какво бих могъл да взема от някой?
Ти си Бог на Боговете.
Тогава защо трябва да роня сълзите си пред други?
Ти си лесно удовлетворимият Шива и този начин
на удовлетворено съществуване е чудесен!
Ти разхубавяваш цялата красота и
Твоята форма е достойно за обожание Същество.

Ти си резервоар от енергия,
Ти си могъщ и силен,
Ти си знаещ и красив,
Ти си винаги наш освободител.

Ти си несекващ извор на блаженство, непроумяемата същност на Истината.
Ти си формата на всичко и основата на всичко, проникващ це­лия материален свят.

Ти си същество, достойно за обслужване от Лакгими и Вишну и все пак си техен добър слуга, без никакво очакване на печалба. Наградата на Божествената любов идва при този, който ви­наги повтаря Твоето име.

Кой е бил способен да узнае величието на Твоето име толкова
далеч?
Дори боговете и демоните възпяват името Ти до днес.

O, Господи, аз чакам до сега с доверие в Теб, че Ти и Твоето име ще присъствате постоянно в моя дъх.
Святий Учителю, покажи благоволението си към мен,
имай милост, имай милост.

O, Господи, Ти си брат на смирения и даваш на всеки, покажи ми състраданието си, имай милост, имай милост!

Ти си Троицата - въплъщение на ЗНАНИЕ, ЗНАЕЩ и ОБЕКТА на Знанието. Покажи ми благостта си, имай милост, имай милост!

Ти си Върховният Божествен Учител във вечна форма, въплъ­щение на радостта. Спусни ми благодатта си, имай милост, имай милост!

Ом Браманандам


Ом Браманандам парам сукхадам кевалам гйянамуртим;
Двандватитам гагана садришам татбамасяди лакшйям
Ека нитйям вималамачалам, сарвади сакши бутам,
Баватитам тригуна рахитам, садгурум твам намами.

 

   

Ом Браманандам

O, Върховний Учителю, въплъщение на блаженството на Абсолюта, даряващ върховна радост!
Ти си личностното познание, отвъд двойнствеността, безформен като небето, Обектът в изрази като „Ти си Това",

Единственият Абсолют, вечно, чисто, непроменяемо Същество, духовността на целия интелект, отвъд мисълта и трите свята заедно.
На Теб, о Върховни Учителю, аз се покланям!


Шаранагати става


Тери шарана мейн айя,
O Хейракане вале,
Садагуру хей нама тера;
Тапон ко харане вале.

Павана чаритра гурувара
ати каруна се бара хей;
Каруна кароге каба аба,
O дукхада чудане вале?
Тери шарана мейн айя...........

Уса дина то ната тумане апана бана лийя та;
Аба мера кйя бигадата?
О бигади банане вале.
Тери шарана мейн айя...........

Садак ки буди симит ту сидешвар маха хей;
Садана сулаба бата де,
О шанта сварупа вале.
Тери шарана мейн айя.............

Варанан карун мей киса види
хей махима апара тери?
Аджа дараша дикха джа,
О витала баху вале!
Тери шарана мейн айя...........

Тава теджа пурна анан ананда ка хей акара;
Вани мадура суна джа,
O анамола бола вале.
Тери шарана мейн айя............

Анкен тери дая ка ашрея бани хен сундара;
Джина мен на виша вишамата,
О самадараши кахане вале.
Тери шарана мейн айя............

   

Шаранагати става

Предавам се на Теб, о Господи от Хейракан, Върховни Учителю
с истинско име,
Ти си единственият, който ни освобождава от нашата тъга.

О, Господи, Твоето естество е чисто състрадание,
кога те ми покажеш милостта Си?
О, Господарю, който разрушаваш нашата мъка, на Тебе се
предавам.


О, Господи, направи ме Твой този ден,
сега съм толкова заблуден!
Направи правилното, така че грешното да си отиде.
На Тебе се предавам.

Умът на Твоите преданоотдадени е ограничен,
Ти си могъщ със съвършенството на Господ.
Научи ме на много лесна духовна практика,
о притежателю на миролюбиво изражение!
На Тебе се предавам.

Как бих могъл да опиша непроумяемото Ти величие?
Покажи ми се, о дългоръки!
На Тебе се предавам.

Твоето лице излълчва светлина
и Ти си резервоар от блаженство,
нека да чуваме Твоя сладък глас,
о притежателю на безценни слова.
На Тебе се предавам.


Твоите очи, извор на милосърдие, са прекрасни!
В тях е противоотровата на различието.
O Ти, който имаш ураввновесен вид,
на Тебе се предавам.


Джеякара


Боло шри Хейраканди Багуана ки джей!
Парам гуру шри Махендра Махараджа ки джей!
Джагдамбе мата ки джей!
Хейракандешвари мата ки джей!
Баджарангабали ки джей!

   

Джеякара

Възхвалявайте силно святия Господ от Хейракан!
Отдайте слава на святия, велик Учител, Махендра Махарадж!
Слава на Амба, Световната Божествена Майка!
Възхвала на Божествената майка на Творението, Хейракан­дешвари!
Слава на Хануман!

Санкиртан


Шри Хейраканди Хейраканди Хейраканди бол!
Ишвара сата чита ананда бол!
Шри Самба Сада Шива  
Самба Сада Шива Самба Сада Шива бол!
Палака прерака джагапати бол!

Джея джея Хейракана бихари.
Джага каляна йету абатари!
Тума хи хо мама садагуру дева,
Алака агочара Шива махадева.

Парама даямая хридая тумаро;
Шаранагата ко шигра убаро.
Кона со кашта муниндра хей джага мен
Дура на хойя дая се чина мен?


Болата бачана сада баяхари;
Баба манаса фале тумари,
Мангала бабана амангала хари;
Прабу тере чарана камала балихари.


Мриду баши муни парама удара;
Бода бакя хей гяна ко сара.
Сатя санатана дарма удара,
Гйяна нихита шучи карма учара.

Сабахи свадарма шреякара дата
Двеша грина нахин дарма кахата,
Према саралата сатаюта брата;
Йяхи дарма манава сукха дата.

Нама баджо хийя шодо бай;
Прабу абъянтара бетйо ай,
Антара хридайя шуда Шива васа;
Пахичанахуна таджи агня дураса.

Сабагунасагара санта махана,
Ади анта джехи каху на джана,
Хейрйакана вичитра хей дама,
Павана амита сукхада вишарама.

Готама Ганга гараджати нишадин
Сида сурасура арачата анудин.
Шри Кайлаша шикара ки июба,
Деката хи мана упаджата лоба.

Техи гири шала ека рамя гуха хей;
Шрути пратипадя гуха хи маха хей.
Вана мрига бихарата канана манин;
Бера параспара сакала булахин.

Прабу джаба се йяхан кинха ниваса,
Нандана вана манон лагата удаса,
Даня даня йяха тирта хамара,
Джахана сачала Шива карата бихара.

Дайя дришти кари деху чаранарати;
Ана упая на паун вимала мати.
Аба прабу крипа каро йяха банти,
Саба таджа баджана карон динаратри

Амба Амба джея Джагадамба!
Сарва рупа ека ту хи Амба!
Амба Амба джея Джагадамба!
Сарва рупа ека ту хи Амба!

Шри Хейраканди.......................
   

Санкиртан

Възхвалявай силно Върховния Господ от Хейракан!
Разказвай за Бога, въплъщение на Истина, Съзнание и
Блаженство.
Възхвалявай вечния Самба Сада Шива, ведно с Божествената
майка Амба - Вседържителят, вдъхновяващият, Световният
Учител!
Слава, слаба на Господа от Хейракан, който се е въплътил за освобождаването на света.

Ти единствен си мой истински божествен Учител, невидим, незабележим, върховен Господ Шива.
Твоето сърце е толкова преизпълнено с милост, всеки,
който Ти се отдаде, бива незабавно освободен!
Коя мъка на света не би могла да бъде отстранена мигновено от Твоето благоволение, о кралю на мъдреците!

Ти винаги говориш думи, които отстраняват нашия страх.
Баба изпълнява всички желания.
О, Господи, Ти си Източникът на цялата благодат,
Ти си отстранителят на всяко зло!
В Твоите лотосови нозе аз жертвам всичко.

Велики мъдрецо, Ти говориш много сладко, извънредно благосклонно.
Твоите сентенции са същината на познанието.

Истинската вечна религия, пълна с щедрост,
разказва за познание, съчетано със свята работа.
Единствен наш дълг е да правим добро на другите,
без ревност и омраза.
Истина, Простота и Любов, братя  - единствено този дълг
носи на човека щастие.

Медитирайте на Божието име, за пречистване на сърцето.
Поставете Господ седнал във Вашето сърце.
Святият Шива обитава във Вашето сърце.
Поставете Го там, за да го напуснат невежеството и разочарованието.
О, Велики светецо, океан от всички качества,
чието начало и край никой не знае,

Хеиракан е чудесно място, много свято, даващо радост и утеха.
Ревът на Готама Ганга се чува ден и нощ,
съвършени същества, богове и демони го обожават всеки ден.
Свещеният връх Кайлаш изглежда тъй прекрасен,
че умът копнее за него.
Под върха има красива пещера.
Тази велика пещера е описана във Ведите.
Дивите зверове скитат в горските леговища, забравили вражда един между друг.

Когато Господ започна да живее тук, прекрасната „Небесна градина"(„Нандана Вана")
изглеждаше много тъжна в сравнение с цялата слава на това свято за нас място,
където Шива се е наслаждавал и е живял.
До Твоите святи нозе милостивият Ти поглед дава любов.
Не може по друг начин човек да изчисти ума си.

Сега, Господи, благослови ме по този начин:
Нека се откажа от всичко и да медитирам ден и нощ.
Слава на Амба, майката на Творението.
Всички форми са в една - Твоята, Божествена майко Амба!

ОМ НАМАХ ШИВАЙ! (Да бъде Волята Ти, Господи!)


Анандарупам


Анандарупам чити шакти диптам
Видям парам брамарасанубутим.
Каруняпурнам гурумуртирупам
Девим намамах джагадишварим твам.
Мам ракша нитям джагдаваламбе
Твамева сатям джагатдживани мата
Сансара джанма джварарогаведя
Мадям бадже Хейрйаканавасиним.

   

Анандарупам

О, Шива! Ти си въплъщение на върховно блаженство и съзнателна Енергия.
Ти си върховното знание за Абсолюта. Ти си образът на безкрайното милосърдие, неизмеримо, тъй както е дълбокото море. О, Дурга, Богиньо на Вселената, простирам се ничком пред Теб.
О, Вселенска Майко, дай ми убежище най-сетне! Ти си тази, която дава живот на всички същества в този свят. Ти си лечителят, който лекува треската от кръговрата на живота и смъртта.
Ти си източникът на живота и освобождението за всички живи същества. Ние се молим на тази неподвластна на времето Енергия, която обитава като Майката Богиня в Хейракан. Помнейки Теб, значи да увенчаем този живот с успех, да постигнем освобождение!


Шри Хейракандешбари мата Ки Аарти


Шри Хейракана вихарини
Джагамана харини йе Мая джагамана харини йе
Дая май девеши (2х)

Рефрен: Джея Джагдамба шиве Ом Джея Джагдамба шиве.
Акила вишва тамахарини
Гйяна прасарини йе
Мая гйяна прасарини йе
Джйотир мая джагадиши (2х)

Рефрен: Джея Джагдамба шиве Ом Джея Джагдамба шиве.
Бава вити бранти баяхарини
Кантака варини йе
Мая кантака варини йе
Дая дравита сарвеиш (2х)

Рефрен: Джея Джагдамба шиве Ом Джея Джагдамба шиве.
Шадарипу накра видарини
Баваниди тарини йе
Мая баваниди тарини йе
Таре таранахари (2х)

Рефрен:
Моха матся мада харини
Вишва ударини йе
Мая вишва ударини йе
Кутасте адикари (2х)

Рефрен:
Вага биджа санчарини
Дивя пракашини йе
Мая дивя пракашини йе
Кундалини сакара (2х)

Рефрен:
Синдураруна канти
Бранти клама харини йе
Мая бранти клама харини йе
Моханимае Аим Хрим (2х)

Рефрен:
Сукха сампати йяша дани
Шри Хейрйакани йе
Мая Хейрйакани йе
Калпа вели Шрим Клим (2х)

Шри Чаранашрита тапа
кхани тапобала ани йе
Мая тапобала ани йе
Риди сиди ки дани (2х)

Рефрен:
Шри Хейраканавихарини
Джагамана харини йе
Мая джагамана харини йе
Даямайи девеши (2х)

Рефрен: Джея Джагдамба шиве
Ом Джея Джагдамба шиве.

   

Шри Хейракандешбари мата Ки Аарти

Поднасяне светлина на Божествената майка Хейракандешбари
О, Божествена майко, о, могъща и свята, Ти почиваш и се разхождаш, пребивавайки в блаженство, в божествения Хейракан и пазиш справедливостта за душите от цялото Творение!
Ти си изпълнена с небесна милост, о Майко, Господарко на всички Богове!
Рефрен: Слава на Теб, о Майко на Универсума!
Ти си ОМ, Великата сила на Шива и Неговото Творение!
В цялото Творение Ти разпръскваш най-тъмната тъмнина и
ни даваш познание с майчинска мъдрост.
Сърцевината на Твоето същество е Божествена светлина.
Рефрен: Слава на Теб................................................
По улиците и маршрутите на нашия свят Ти угасяваш страха, мъката, илюзията от този, когото привлечеш с любов. О, Майко, която владееш всичко, как се топи Твоето сърце от Божествена любов!
Рефрен: Слава на Теб.............................................
В океана на живота плуват и се крият шест животни, наподо­бяващи крокодили: гняв. алчност (лакомия), нахалното Его, ограбващият страх, похотта - кипяща страст и заблуждаващо­то докосване до световната илюзия (привързаност и ревност).
Рефрен:
Ти, о Майко, ни показваш пътя за прекосяване на този океан. Молим Те, помогни ни срещу това поглъщане, промени ограничаващото „Аз" и „Мое" в докосване до Божественото...
Рефрен: Слава на Теб.............................................
О, Ти, създаваща проявените души, помогни на всички, които искат да отлепят шестте животни от вечновъртящото се колело на живота; унищожи тези шест животни, Ти, която си щедра в благосклонността си!
(Ти, която си всемирният жизнен дъх на богове и души, без желания, като дъх, като прана си Ти).
Рефрен: Слава на Теб................................................
Ти си семето и силата на думите, Ти си неподправената им същност; Като въплъщение на Кундалини Ти обхващаш всички имена и форми и прегръщаш всичко.
Рефрен: Слава на Теб.................................................
Великолепните червени лъчи, излъчвани от Твоето червено-до-косващо Духовно око, пронизват всички Твои воали и световни илюзии. Ти създаваш всичко и Си във всичко, като любов и мъка, и очарование.
Ти даваш освобождение на всички вселенски сфери, разтваряй­ки ги в мигове от аеони, изтичащи от душата на Твоята веч­на мъдрост и власт.
Рефрен: Слава на Теб
Ти даваш щастие, благоденствие и известност. Ти, най-върховна Царице на Хейракан, си коренът и зародишът на райското дърво - това което изпълнява изцяло всяко жела­ние чрез „ШРИЙМ" и „КЛИЙМ", наподобяващи божествени звуци и с божествени качества.
Рефрен: Слава на Теб..................................................
Великият и свят Чаранашрита (Махендра Баба), този извор на покаяние, тази най-могъща мина от изкупление, Те привли­ча с концентриран ум и със силата на своето отречение.Ти си най-благородният Дарител на цялата радост, сила и най-го­лямо съвършенство.
Рефрен: Слава на Теб.....................................................
О, Божествена майко, о, могъща и свята, Ти почиваш или се разхождаш, пребивавайки в блаженство, в божествения Хейра­кан и пазиш справедливостта за душите от цялото Творение! Ти си изпълнена с небесна милост, о Майко, Господарко на всички Богове!
Бог е в думата или звука. Всеки Бог ши Богиня има Негов или Неин собствен звук. Този звук е зародишна Мантра на този Бог или Богиня. За Универсалната Божествена Майка звукът или Мантрата-зародиш е "Дринг-Шринг". От повтарянето на този звук, Ааратито твърди, Богинята се призовава и изпълнява желанията.


Мритюнджая мантра


ОМ ТРАЯМБАКАМ ЯДЖАМАХЕ
СУГАНДХИМ ПУЩИВАРДХАНАМ
УРВАРУКМЕВА БАНДХАНАТ
МРИТЙОР МОКШИЯ МАМРИТАТ   

   

Мритюнджая мантра

ОМ. Почитам Триамбака (Шива),
благоухаещ и способствуващ за процъфтяване.
Да ме освободи мен, обвързания,
от смъртта (преражданията).


Гаятри мантра


ОМ БХУР БХУВАХ СВАХА
ТАТ САВИТУР ВАРЕНЯМ
БХАРГО ДЕВАСЯ ДИ МАХИ
ДХИ ЙО ЙОНАХ ПРАЧОДАЯТ   

   

Гаятри мантра

ОМ. Благо на Земя, Небе и Въздушно пространство!
Медитираме на прекрасния Савитур (Бог на Слънцето), съзерцавайки дивната Божествена светлина!
Да просветли Той нашия разум до най-висше съзнание,
така че да реализираме Върховната Истина (Бог)


Шанти мантра


ОМ САХАНАВАВАТУ САХАНО
БУНАКТУ САХАВЕРЯМ КАРАВАВАХЕЙ
ТЕДЖАСВИНАВА ДИ ТАМАСТУ
МА ВИДВИШАВАХЕЙ
ОМ ШАНТИ ШАНТИ ШАНТИ

   

   

Шанти мантра

ОМ.Нека напредваме заедно.
Нека се препитаваме заедно.
Нека действаме смело заедно.
Нека медитираме заедно върху Неговата
сияйна Божествена същност.
И нека няма между нас кавги и ревност.
Ом. Мир, мир, мир.
(Повтаряйте преди всяко групово начинание за призоваване на мир и хармония).


ШРИ ХАНУМАН ЧАЛИСА

Шри гуру чарана сароджа раджа, ниджа ману мукуру судхари,
барнаун рагхубар бимал джасу, джо дайяку пхал чари
буддхихиин тану джанике. Самираун паван кумар
бал буддхи бидья деху махин. Хараху калеша бикар.
 1. Джей хануман гьян гун сагар. Джей капис тихун лок уджагар.
 2. Рам дуут атулит бала дхама. Анджани путра паван сут нама.
 3. Махабир бикрам баджранги, кумати нивар сумати ке санги.
 4. Канчан баран, бирадж субеша. Канан кундал кунчит кеша.
 5. Хатх баджра ау дхваджа бирадже. Кандхе муундж джанеуу садже.
 6. Шанкар суван кесаринандана, тедж пратап маха джаг бандана.
 7. Бидьяван гуни ати чатур. Рам кадж карбе ко атур.
 8. Прабху чаритра сунибе ко расия арм лакхан сита ман.
  Басия
 9. Суукшма рупа дхари сьяхаин дикхава. Биката рууп дхари ланк джарава.
 10. Бхим рупа дхари асур санхаре. Рамачандра ке кадж санваре.
 11. Лайа санджииван лакхан джияйе. Шрии рагхубир хараши ура лайе.
 12. Рагхупати кинхи бахут бараи. Тум мам прия бхарат сам бхай.
 13. Сахас бадан тумхаро джас гавен. Ас кахи шрипати кантх лагавен.
 14. Санакадик брахмади муниша. Нарад шарад сахит ахиша.
 15. Джама кубера дигпал джахан те. Каби кобид кахи сакен кахан те.
 16. Тума упкара сугривахин кинха. Рам милае радж пад динха.
 17. Тумаро мантра бибхишан мана. Ланкешвар бхайе саб джаг джана.
 18. Джуга сахасра джоджан пар бхану. Лильйо тахи мадур пхал джану.
 19. Прабху мудрика мели мукх махин. Джаладхи лангхи гайе ачарадж нахин.
 20. Дургама каджа джагат ке джете. Сугам ануграха тумхре тете.
 21. Рам дуаре тум ракхваре. Хот на агйя бину паисаре.
 22. Саб сукх лахаи тумхари шарна. Тум ракшак каху ко дарна.
 23. Апан тедж самхаро апе. Тиино лок ханке те кампе.
 24. Бхут пишач никат нахин аве. Махабир джаб нам сунаве.
 25. Насей рог харе саб пира. Джапат нирантар ханумат бира.
 26. Санкат тей хануман чхураве. Ман крам бачан дхьян джо лаве.
 27. Саб пар рам тапасви раджа. Тинке кадж сакал тум саджа.
 28. Аур маноратх джо кои ляве. Тасу амит дживан пхал паве.
 29. Чарон джуг партап тумхара. Хаи парасиддх джагат уджияра.
 30. Садху сант ке тум ракхваре. Асур никандан рам дуларе.
 31. Ашта сиддхи нав нидхи ке дата. Ас бар диин джананаки мата.
 32. Рам расаян тумхаре паса. Сада рахо рагхупати ке даса.
 33. Тумхаре бхаджан рам ко паве. Джанам джанам ке дукх бисраве.
 34. Ант кала рагхубар пур джей. Джахан джанма хари бхакта кахаи.
 35. Аур девта читта на дхараии. Ханумат сеи сарб сукх караии.
 36. Санкат кате мите саб пира. Джо сумире ханумат балбира.
 37. Джей джей джей хануман госаиин. Крипа каро гуру дев ки наиин.
 38. Джо сат бар патх кар кои. Чхутахи бандха маха сукх хои.
 39. Джо ях падхе хануман чалиса. Хои сиддхи сакхи гауриша.
 40. Тулсидас сада хари чера. Кидже натх хридая ман дера.


(Рефрен: Хамаре Рамаджи се Рама Рама.
Каиоджи Хануман, Каиоджи Хануман,
Каиоджи Хануман,
Хамаре Рамаджи се Рама Рама, Каиоджи Хануман.)БОЛЕ БАБА КИ ДЖЕЙ!
   

ШРИ ХАНУМАН ЧАЛИСА

Почиствайки огледалото на моя ум с праха от лотосовите нозе на моя Гуру, аз разказвам за славата на моя Господ, Шри Рагубар (Рама), дарителят на четирите плода на живота (праведност, изобилие, радост, освобождение). Познавайки себе си като невеж и жалък, аз медитирам върху Теб, о, сине на Вятъра Хануман. Дай ми сила, мъдрост и знание и отстрани всички мои беди!
Слава на Бог Рамачандра, съпругът на Сита! Слава на Хануман, син на вятъра! Слава на Съпруга на Ума, Махадева, Великият Господ!
Припев: (Умолявам Те, о Хануман, предай моите приветствия на любимия Бог Рама, отново и отново.)
Слава на Хануман, океан от мъдрост и добродетел! Слава на Господаря на маймуните, прочут навсякъде из трите свята!
Пратеник на Рама, Ти притежаваш огромна сила. Ти си сина на Анджани, известен като сина на Вятъра. Ти си с безгранична храброст и сила и си велик воин. Ти премахваш невежеството и даряваш дълбока проницател­ност. Цветът на Твоето тяло е златен.

Ти носиш украшения на ушите и имаш прекрасна къдрава коса.
В едната си ръка Ти държиш "Баджра" (божествено оръжие за
убиване на демони), а в другата - знаме.
Ти носиш свещената връв около Своето рамо.
Ти. потомък на Бог Шива и любим син на Кешари.
За Твоята велика доблест Ти си почитан навсякъде.
Ти си пълен със знание, Ти си добродетелен и мъдър, желаейки
силно винаги да служиш на Бог Рама и винаги готов да слушаш
истории в нозете на Твоя Господ.
Рама, Лакшман и Сита обитават винаги в Твоето сърце.
Слава, слава, слава на Хануман (4х)
Ти се появи пред Сита, смалявайки своята форма. Ти изгори Ланка, бидейки в своята страховита форма. Ти уби демоните, приемайки гигантски вид! Така Ти изпълни задачата на Господ Рама. Ти възвърна живота на Лакшман, донасяки "Садживан" ("живо­творната билка") и преизпълнен с радост, Рама те прегърна, възхвалявайки те с казаното:
"Ти си ми толкова скъп, колкото собствения ми брат Бхарата! "С хиляди усти Щешнаг възпява Твоята слава". (Змията на Безкрайността, имайки хиляди усти, крепи света и Лакшман съществува като негова инкарнация); Казвайки това, Рама те прегърна.
Четиримата братя - Санака (четиримата риши, синове на Бра-ма), Брама, мъдрецът Нарада, Сарасвати (богинята на знание­то) и Шешнага, всички заедно не могат да възпеят Твоята слава.

Тулсидас, завинаги Твой смирен слуга. О. Господи, обитавай в моето сърце!


Слава, слава, слава на Хануман (4х)
Сине на Вятъра, спасителю от Всички бедствия, Ти
си в тъй доброжелателен вид, о Хануман, царю на
Боговете!
Обитавай винаги в моето сърце, винаги с Рама,
Аакшман и Сита!
Слава на Господ Рамачандра, съпруг на Сита!
Слава на Хануман, Син на Вятъра!
Слава на Господаря на Ума, Махадева (Великият
Бог)!
Слава на нашия Боле Баба (обикновеният Баща,
който е близо до хората)!

Повтарянето на тази Чалиса сто пъти облекчава човек във всяка мъка и обвързаност и дарява безкрайна радост. Този, който повтаря или чете "Хануман Чалиса" придобива духовно съвършенство и става приятел на Гориша (Шива).


108 ИМЕНА НА БОГА

ШИВАШИВА   Шива, чистият, сияен, доброжелателен

ХАРИХАРА   Вишну, спасителят

НИЛАКХАНТА   Синьо-гърленият (Този със синьо гърло)

ПАРВАТИ ПАТИ   Съпруг на Парвати, дъщеря на планината

ХАРА ХАРА ГАНГЕ   Слава на реката Ганг

ГАУРИПАТИ.............................. Съпруг на Гаури

ХАРА ХАРА   Отстранителят на тъгата

БОЛМЕРЕ МАНЕ   Говорещ на моя ум (сърце)

БОЛЕ БАБА   Бащата, който е близък и изпълнява желанията.

ГАНГАДАРА.............................. Този, който носи реката Ганг в косите Си

АЛАК НИРАНДЖАНА     Този, който е невидима светлина

ЧАНДРА ШЕКАРА     Лунно-гривият; Този, който е с луна в косите)

РУДРА РУПА ДАРА     Този, който има страшна форма - Рудра

ДАМАРУ ДАРА     Този, който държи барабан

ТРИШУА ДАРА    Този, който държи тризъбец

КАЙЛАШ ВАСИ    Този, който обитава планината Кайлаш

АНАПУРНА ПАТИ    Съпруг на Анапурна (Тази, която дава изобилие от храна)

СОМНАТ    Господар на луната (също и храм на Шива в Хималаите)

КЕДАРНАТ    Господар на Кедарнат (също и храм на Шива в Хималаите)

   

ПАШУПАТИ     Господар на всички живи същества

МАЛИКАРДЖУН     Храм на Шива в Южна Индия

ДРУШМЕШВАРА     Храм на Шива в Южна Индия

ВАРАНАСИ ВАСИ     Този, който живее в Бенарес

КАШИ ВШИВАНАТА     Господар на Вселената, чието светили ще е Каши

ЧАНДРА МАУЛИШВАРА .. С луната като украшение в Своите коси

НАГЕШВАРА.............................. Господар на змиите

ОМКАРЕШВАРА     Шива във формата на ОМ (също и храм
на Шива в Южна Индия)

МАХАКАЛЕШВАРА   Господар на великото, трансцедентално
време, Господар на Смъртта

ПИНАКАПАНИ     Този, който държи лък

БИМАШАНКАРА     Източник на всичко което Е; даряващият радост

ДУРДЖАТИ ШИВА     Шива със смолисто-черна коса

БУТАНАТ     Господар на демоните, духовете, призраците

САДАШИВА     Вечният Шива, винаги добронамерен

МАХАДЕВА     Великият Бог

ДЕВЕШВАРА.............................. Господар на Боговете

САРВЕШВАРА     Господар на всичко

РАМЕШВАРА     Господ Рама

МАХАРУДРА     Великият Бог Рудра

ДЖАГАДИШВАРА                Господар на Творението

ЛОКЕШВАРА............................... Господар на трите свята

ДИВИЕШВАРА     Господар на божествената, трансцедентална, невеществена светлина

АКИЛЕШВАРА     Господар на всяко нещо

НИКИЛЕШВАРА     Господар на вътрешния свят

ДЖАГАТ ПАТИ     Господар на УниВерсума


ХИМАЛАЯПАТИ     Господар на Хималаите (обител на мира)

УМА ПАТИ     Съпруг на Ума (Богиня на нощния покой; на Божественото знание)

РАДЖЕШВАРА     Господар на царете

ПАНЧА НАТ     Господар на петте елемента; на петте сетива

ШИВАШАМБО     Шива, даващ веселие, радост

КАЙЛАШ ПАТИ     Господар на Кайлаш

СУКХА САГАР     Океан от щастие

БАЙДЖНАТ ШИВА     Шива като зародиш на зародишите

ГИРИДЖАПАТИ     Съпруг на Гириджа, дъщеря на планините

ДИНДАЯЛУ     Този, който е великодушен към бедните

ДИГАМБАРА     Този, който е гол, непритежаващ нищо, облечен в пространство


ДУРГАПАТИ.............................. Съпруг на Дурга (трудно-достижимата)

ТРИПУРАРИ     Враг на демона Трипура

ПРИТВИ ПАТИ     Господар на Земята, на Природата

МАНГАЛАМАЯШИВА.............................. Доброжелателният Шива (Благият Шива)


   

ЙОГЕНДРА     Цар на Йога

РИПУДАМАН     Разрушителят на всички неприятности

ТРИНЕТРА ДАРИ     Този, който има три очи

ВИШВЕШВАРА     Господарят на Униберсума

БАСМА ДАРИ     Този, чието тяло е покрито с пепел

ДЖАТА ДАРИ     Този, който има смолисто-черна коса

ТРИПУРА СУНДАРИ     Най-прекрасната Богиня на трите свята

МАХАКАЛИ............................... Велика богиня на трансцеденталното време

МАХАЛАКШМИ     Велика богиня на успеха, на щастливата съдба

МАХАСАРАСВАТИ     Велика богиня на мъдростта

ВАСУНДАРА............................... Прекрасната Майка-Земя

ДЖАГДАМБА     Майка на Универсума

БАВАНИ     Богинята в нейния войнствен аспект

ЧАМУНДА     Богинята, която убива демоните

БХУВАНЕШВАРИ     Богиня на трите свята, кралица на Универсума

ПУРУШОТАМА     Върховният между човеците

МАДУСУДАНА     Унищожителят на демона Мадху

ХАРЕ КРИШНА     Господ Кришна, този, който привлича

ГОПАЛАКРИШНА............................... Кришна-краварчето

РАДЕ КРИШНА    Кришна и Неговата любима Радха

ДВАРИКАПАТИ                Господар на Дварка (светилище на Кришна)

 

КАЛИЯ ДАМАН     Унищожипелят на змията Калия

ВАСУ ДЕВА     Който е 6ъ8 всяко сърце

ШЕШ НАГА ПАТИ     Господарят на змията Шеша

ЛАКШМИ ПАТИ     Съпруг на Лакшми

ВАЙШНАВАДЖАНАПАТИ. Господ на преданоотдадените

БАЛ ГОПАЛА     Детето Кришна

КРИШНА ЧАНДРА     Кришна, луноподобният

ГОШ1 ВА^ЛАБ     Любимият на Гопите

НАРАЯНА     В инкарнацията на Вишну - подслон за всеки

БРИДЖА ВАСИ     Обител на Бриджа

ГОПИ КРИШНА     Който привлича Гопите

МУРЛИДАРА     Носещият флейта

РИШИКЕШ.............................. Царят на мъдреците

ПАДМАНАБХА     Даряващият раждане на лотоса

РАМА ЧАНДРА     Господ Рама, луноподобният

    

РАГУПАТИ     Господар на княжеската фамилия Рагу

РАГУВИРА     Най-храбрият между Рагусите

МАРЯДАПУРУШОТТАМА . Цар на хората, които са толкова ограничени

ДЖАНАКАПАТИ.............................. Съпруг на Джанки

ХАНУМАНА ПРИЙЯ      Любимият на Хануман

МАНВЕНДРА      Върховният сред човеците

КОШАЛИЯ СУТА      Син на Кошалия

РАГУВАНШИ      Поставил началото на фамилията Рагу

ЛАКШМАН-БАНДУ      Брат на Лакшман

РАГАВЕНДРА      Най-великият между Рагусите

АВИНАШИ ШИВА      Безсмъртният Шива

САМБАСАДАШИВА    Вечният Шива, ведно с божествената майка Амба

ХЕЙРАКАНДИ      Господа от Хейдакан (Господар на Хей-
дакан)

ХАРИОМТАТСАТ..................... Ом Това е Истина-

НАМАХ ШИВАЙ.................. Предавам се на волята Ти, Господи

ДЖЕЙ ВИШВА                Слава на Цялото Творение