Видео
     
  Пракаш при "Жените"- БНТ, 26 януари 2011